1. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 2. Bra Böckers Lexikon

  Bra Böckers Lexikon, ett populärvetenskapligt uppslagsverk i 25 volymer, utgivet av Bokförlaget Bra Böcker AB i Höganäs.
 3. Svenskt biografiskt lexikon

  Svenskt biografiskt lexikon, SBL, biografiskt uppslagsverk över bemärkta personer och kända släkter som verkat i Sverige från äldsta historisk tid till nutid.

 4. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid

  Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid , vetenskapligt uppslagsverk för de fem nordiska ländernas medeltida kultur- och socialhistoria (1–22, 1956–78).
 5. lexikon

  lex´ikon subst. ~et, plur. ~ äv. lexika, best. plur. ~en ORDLED: lex-ik-on-et
  Svensk ordbok
 6. Lexikon für Theologie und Kirche

  Lexikon für Theologie und Kirche, romersk-katolskt uppslagsverk, grundat av Michael Buchberger ( död 1961) och utgivet på Herder Verlag i Freiburg im Breisgau (Tyskland) 1930–38.
 7. Meyers Lexikon

  Meyers Lexikon, tysk encyklopedi, se Joseph Meyer.
 8. mentalt lexikon

  mentalt lexikon, term i nyare lingvistik för språkbrukarens i hjärnan lagrade ordförråd (lexikon) i dess samspel med språkbrukarens mentalt tillgängliga grammatiska regler.
 9. Bonniers Lexikon

  Bonniers Lexikon utkom i 15 band 1961–67 och innehöll ca 110 000 uppslagsord med som regel korta texter och 13 000 bilder.
 10. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.