1. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 2. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.

 3. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 4. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.

 5. livsåskådning

  livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur.
 6. livegenskap

  livegenskap, historisk term för bonde­klassens ofrihet i förhållande till godsägarna på många håll i Europa under medeltiden och närmast följande århundraden.

 7. evigt liv

  evigt liv, odödlighet.
 8. livsrum

  livsrum, tyska Lebensraum, centralt begrepp i Hitlers ideologi.
 9. livmoder

  livmoder är ett organ hos kvinnor och andra däggdjurshonor där fostret utvecklas fram till förlossningen.
 10. livscykel

  livscykel, genetiskt programmerade förändringar som en organism genomgår från ett stadium till dess att samma stadium återkommer.