1. ljumskkanal

  ljumskkanal, inguinalkanal, canalis inguinalis, en genom bukväggen snett förlöpande, ca 5 cm lång kanal som har en djup mynning ut mot sidan och en ytlig in mot bukens mitt.
 2. ljumske

  ljumske, ljumskregion , inguen, regio inguinalis, den kroppsregion som avgränsar buken från låret och innehåller bl.a. ljumskkanalen, ljumskbandet och lymfkörtlar (inguinallymfkörtlar).
 3. ljumskbråck

  ljumskbråck, hernia inguinalis, bråck som uppkommer i ljumskkanalen.

 4. ljumskligament

  ljumskligament, ljumskband, ligamen­tum inguinale, ett ligament som består av den yttre sneda bukmuskelns sena, som är förstärkt i ljumskregionen och markerar gränsen mellan bukväggen och låret.

 5. ljum

  ljum´ adj. ~t ~ma ORDLED: ljumm-are
  Svensk ordbok
 6. ljummen

  ljumm`en adj. ljummet ljumna
  Svensk ordbok
 7. ljumma

  ljumm`a verb ~de ~t ORDLED: ljumm-ar SUBST.: ljummande, ljumning
  Svensk ordbok
 8. ljumske

  ljum`ske subst. ~n ljumskar ORDLED: ljumsk-en
  Svensk ordbok
 9. föhn

  föhn, föhnvind, varm, torr och kraftig vind i lä av höga bergskedjor.
 10. Alfred Tennyson

  Tennyson, Alfred, från 1884 Baron Tennyson of Aldworth and Freshwater (Lord Tennyson), 1809–92, brittisk författare.