1. lukt

 2. luktsinne

  luktsinne är det sinne som människor och djur känner lukt med.

 3. lukt- och smakämnen

  lukt- och smakämnen, enskilda kemiska ämnen eller komplexa blandningar av sådana som inverkar på luktreceptorer i näsan eller smakreceptorer i tungan och skapar lukt- respektive smakupplevelse (se luktsinne och smaksinne).
 4. luktviol

  luktviol, Viola odorata , art i familjen violväxter.
 5. luktämnen

  luktämnen, se lukt- och smakämnen.
 6. luktreseda

  luktreseda, reseda, Reseda odorata, art i familjen resedaväxter.
 7. lukt

  lukt subst. ~en ~er ORDLED: lukt-en
  Svensk ordbok
 8. luktärt

  luktärt, Lathyrus odoratus, art i familjen ärtväxter.
 9. lukthjärnan

  lukthjärnan, rhinencefalon, den utvecklingshistoriskt äldsta delen av storhjärnan ( cerebrum).
 10. luktorgan

  luktorgan se luktsinne.