1. lust–olust-principen

  lust–olust-principen, styrande princip i många psykologiska teoribildningar (jämför hedonism).
 2. lustgas

  lustgas, gas som används som narkosmedel och smärtstillande medel, se dikväveoxid.
 3. lustrum

  lustrum, reningsceremoni i antikens Rom, enligt Livius introducerad av kung Servius Tullius i samband med att den i klasser uppbådade hären mönstrades (jämför centuria).
 4. lustmord

  lustmord, mord som begåtts för tillfredsställelse av sjuklig (sexual)drift.
 5. lusthus

  lusthus, mindre park- eller trädgårdsbyggnad med i allmänhet endast ett rum.
 6. lust

  lust subst. ~en ~ar ORDLED: lust-en
  Svensk ordbok
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. hedonism

  hedonism, inom psykologin en teori som går ut på att det enda mål som människor ytterst har för sina handlingar är att uppnå lust eller lycka (och att undvika olust och lidande) för egen del.
 10. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.