1. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.

 2. lyster

  lyster, glans, egenskap hos en yta på ett fast föremål att reflektera ljusstrålning.
 3. lyster

  lyster, ljushållare för bord eller vägg med stomme i metall och dekor av slipade glasprismor.
 4. lyster

  lyster, skimrande metallhinna på keramik och glas, erhållen genom reducerande bränning av metalloxid.
 5. grafit

  grafit, mineral som utgör en modifikation av grundämnet kol.

 6. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 7. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 8. magnetit

  magnetit, något oegentligt kallat svartmalm, starkt magnetiskt mineral med sammansättningen Fe 3O 4.
 9. lysten

  lys`ten adj. lystet lystna ORDLED: lyst-en
  Svensk ordbok
 10. lyster

  3lys´ter verb, pres. ORDLED: lyst-er
  Svensk ordbok