1. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 2. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. enkel majoritet

  enkel majoritet innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna stöder en viss uppfattning.

 5. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 6. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.

 7. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 8. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 9. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 10. relativ majoritet

  relativ majoritet föreligger då en person eller ett förslag har fått fler röster än något annat alternativ (men inte nödvändigtvis fler än övriga tillsammans).