1. Man

  Man, ö i Irländska sjön, se Isle of Man.
 2. mandat

  mandat, politiskt uppdrag i riksdag eller kommunal församling för en vald representant.
 3. mandatperiod

  mandatperiod, tidsperiod för en vald parlamentarisk församlings uppdrag efter ett val.
 4. Manhattanprojektet

  Manhattanprojektet, engelska Manhattan Project, täcknamn för det projekt som inleddes av den amerikanske presidenten Roosevelt 1941 och som utnyttjade den nya kärnfysiken för att framställa en atombomb.
 5. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.

 6. Isle of Man

  Isle of Man, ö i Irländska sjön mellan Irland och Storbritannien.

 7. manufaktur

  manufaktur, i allmän betydelse industriell tillverkning.
 8. mangan

  mangan, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 7, kemiskt tecken Mn.
 9. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 10. mantra

  mantra, helig vers, formel, ord eller stavelse i hinduism och buddhism.