1. Mannen med järnmasken

  Mannen med järnmasken, annan benämning på Järnmasken.
 2. Den tredje mannen

  Den tredje mannen, originaltitel The Third Man, brittisk film i regi av Carol Reed (premiär 1949).
 3. sjuke mannen

  sjuke mannen, den sjuke mannen , benämning på Osmanska riket, se Europas sjuke man.
 4. Mannen utan egenskaper

  Mannen utan egenskaper, Der Mann ohne Eigenschaften, roman i tre delar av den österrikiske författaren Robert Musil, publicerad 1930 (del ett och två i den svenska utgåvan), 1932 och, postumt, 1943.

 5. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 8. Thomas Mann

  Mann, Thomas, född 6 juni 1875, död 12 augusti 1955, tysk författare, Nobelpristagare 1929.

 9. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.