1. mantel

  mantel, hos blötdjur ett organ som består av laterala hudveck, vilka omsluter en hålighet, mantelhålan, där bl.a. gälarna sitter.
 2. mantel

  mantel, jordmanteln, den skalformiga delen av jorden mellan dess skorpa och kärna, dvs. mellan ca 10–50 km djup och 2 890 km djup.
 3. Hilary Mantel

  Mantel, Hilary, född Thompson 6 juli 1952, brittisk författare.

 4. mantelplym

  mantelplym, hypotetisk zon av uppströmmande hett mantelmaterial i jordmanteln.
 5. mantelyta

  mantelyta är den buktiga ytterytan på till exempel en cylinder eller en kon.
 6. manteldjur

  manteldjur, Tunicata (syn. Urochordata), understam ryggsträngsdjur som omfattar ca 2 000 arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 7. mantel

  mantel, benämning på klädnad av några olika slag, främst ett stort rektangulärt eller rundskuret men osömmat plagg av tyg eller skinn, vilket draperas runt kroppen eller bärs hängande över axlarna.
 8. mantel

  mantel, förr huvuddel av ett aktiebrev, i motsats till kupongarket.
 9. mantel

  mantel, inom maskintekniken yttre vägg som omsluter och avgränsar ett utrymme, t.ex. kylmantel hos en motor och ångmantel kring ett rör.
 10. mantel

  mantel är inom vapentekniken ett yttre hölje på en gevärskula eller en pistolkula.