1. manuellt glas

  manuellt glas, glas tillverkat hantverksmässigt i glashytta.
 2. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 3. arbetsdelning

  arbetsdelning, uppdelning av arbete i skilda delar, där varje del utförs av en eller flera enskilda personer.
 4. kärnenergisäkerhet

  kärnenergisäkerhet, begrepp som rör säkerheten framför allt i kärnkraftverk, men även i andra anläggningar där kärnenergi frigörs och utnyttjas.
 5. tegel

  tegel, keramiskt byggnadsmaterial, en typ av lergods.
 6. lok

  lok, lokomotiv, järnvägsfordon med drivutrustning, drivmaskin och kraftöverföring, avsett att dra tåg.
 7. aktivitetspedagogik

  aktivitetspedagogik, samlingsterm för ett antal pedagogiska ideologier och uppfostringsprogram, som utvecklades i Europa och USA från omkring 1900 och ett 30-tal år framåt.
 8. räknedosa

  räknedosa, miniräknare, fickräknare, kalkylator, digital apparat för beräkning.

 9. fallskärm

  fallskärm, utrustning ursprungligen avsedd för flygande personals säkerhet, även använd för landsättning från flygplan av personal och materiel samt som sportredskap.
 10. transmission

  transmission, inom maskintekniken den enhet som vid överföring av mekanisk energi från en roterande axel till en annan dels kopplar samman icke-koncentriska axlar med varandra, dels ändrar rotationshastighet på bekostnad av vridmoment och omvänt.