1. marin

  marin, som avser havet, havs-.
 2. Sanna Marin

  Marin, Sanna, född 1985, finländsk politiker (socialdemokrat), statsminister sedan 2019. 

 3. marinen

  marinen, gemensam benämning på sjöstrids- och amfibieförbanden.
 4. Marine Stewardship Council

  Marine Stewardship Council förkortas MSC och är en internationell organisation som miljömärker fiske som inte gör att fisk- och skaldjursarter utrotas.
 5. marinism

  marinism, den litterära riktning som utgick från Giambattista Marino och som kännetecknas av långsökt bildspråk, antiteser, sensualism och mondän prakt.
 6. marin snö

  marin snö, dött organiskt material i havet med partikelstorlek överskridande 0,5 mm.
 7. marin femkamp

  marin femkamp, mångkampssport omfattande grenarna hinderlöpning, livräddning, sjömanskap, hindersimning och amfibielöpning.
 8. San Marino

  San Marino, stat på Apenninska halvön, södra Europa.

 9. marin

  1mari´n adj. ~t ORDLED: mar-in
  Svensk ordbok
 10. marin

  2mari´n subst. ~en ~er ORDLED: mar-in-en
  Svensk ordbok