1. markant

  markan´t adj., neutr. ~ ORDLED: mark-ant
  Svensk ordbok
 2. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 3. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 4. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 5. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 6. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 7. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 8. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 9. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 10. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.