1. matsedel

  ma`tsedel subst. ~n matsedlar ORDLED: mat--sedl-ar
  Svensk ordbok
 2. brasserie

  brasserie, en sedan mitten av 1800-talet gängse fransk benämning på en enklare restaurang med långt öppethållande och en tämligen begränsad matsedel.
 3. disjunktion

  disjunktion inom logiken en sats sammansatt av två enklare satser A och B med innebörden ” A eller B”.
 4. restaurang

  restaurang, offentlig lokal för servering av måltid mot betalning.
 5. à la maison

  à la maison anger på en matsedel att restaurangen tillagar en rätt på ett eget, speciellt sätt.
 6. meny

  meny, matsedel, numera vanligen på en restaurang.
 7. à la carte

  à la carte [alakart´] adv.
  Svensk ordbok
 8. meny

  meny´ subst. ~n ~er ORDLED: men-yn
  Svensk ordbok
 9. table dhôte

  table d'hôte [tabl(e)då´t] subst. ~n [-å´ten] ~r [-å´ter] ORDLED: table d'hôt-en
  Svensk ordbok
 10. sedel

  sedel [se´- el. se`-] subst. ~n sedlar ORDLED: sedl-ar
  Svensk ordbok