1. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 2. Åke Mattas

  Mattas, Åke, 1920–62, finländsk målare. M. debuterade 1947 efter konststudier i Helsingfors.
 3. Kajsa Mattas

  Mattas, Kajsa, född 1948, finländsk-svensk konstnär, dotter till Åke M. M. studerade skulptur vid Konsthögskolan 1975–81.
 4. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.

 5. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 6. matt

  matt, schackterm: om kungen schackas och inte kan ta sig ur schacken är den matt och partiet är förlorat.
 7. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 8. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 9. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, del av tarmkanalen mellan magsäcken och tjocktarmen hos ryggradsdjur inklusive människa.

 10. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.