1. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 2. enskifte

  enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 3. ens

  3ens subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. ens

  2ens adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. ens

  1ens adv.
  Svensk ordbok
 6. enskilt anspråk

  enskilt anspråk, krav gentemot gärningsmannen från den som blivit utsatt för ett brott, vanligen avseende ersättning för skada som har uppstått i samband med brottet.
 7. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 8. ensilage

  ensilage, djurfoder som konserverats – i silo eller inneslutet i plast – med hjälp av mjölksyrabildande bakterier utan tillgång till luftens syre (anaerob miljö).

 9. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.