1. meddelande

  me`ddelande subst. ~t ~n ORDLED: med--del-and-et
  Svensk ordbok
 2. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 3. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 4. Stefan Löfven

  Löfven, Stefan, född 21 juli 1957, fackföreningsman och politiker (socialdemokrat), ordförande i IF Metall 2006–12, partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012, statsminister sedan 2014.

 5. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 6. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.

 7. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 8. censur

  censur, förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv.
 9. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 10. information

  information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former.