1. menora

  menora, mēnōra, ljusstake.
 2. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 3. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 4. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 5. X-Men

  X-Men, grupp superhjältar skapad 1963 av Stan Lee och Jack Kirby för serietidningsförlaget Marvel.

 6. meningsteori

  meningsteori, en gren av språkfilosofin vars ämne är meningen hos språkliga uttryck.
 7. menstruationscykel

  menstruationscykel, tidsintervall mellan två menstruationsblödningar räknat från första dagen av en menstruation till första dagen av den nästkommande.
 8. mening

  mening, begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk reflexion.
 9. mentalitetshistoria

  mentalitetshistoria, genre inom historieskrivningen som synliggör de mer eller mindre oartikulerade tankemönstren hos grupper av människor.
 10. mened

  mened, brott som begås av den som uppsåtligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen under lagstadgad ed.