1. middag

  middag, i astronomisk bemärkelse den tidpunkt då solen passerar meridianen i övre kulmination.
 2. middag

  middag, en av dagens måltider, se måltid.
 3. middagshöjd

  middagshöjd, den höjd över horisonten som solen har när den passerar meridianen i övre kulmination.
 4. middag

  midd´ag subst. ~en ~ar ORDLED: mid-dag-en
  Svensk ordbok
 5. middagslinje

  middagslinje, skärningen mellan meridianplanet och horisontalplanet på en ort, dvs. förbindelselinjen mellan horisontens nord- och sydpunkter.
 6. middagsmörker

  middagsmörker är vinterns motsvarighet till sommarens midnattssol.
 7. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 8. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.

 9. meridian

  meridian, storcirkel genom polerna på jorden (eller annan himlakropp).
 10. middagsrast

  midd`agsrast subst. ~en ~er ORDLED: mid-dags--rast-en
  Svensk ordbok