1. missmod

  miss`mod subst. ~et ORDLED: miss--mod-et
  Svensk ordbok
 2. missmodig

  miss`modig adj. ~t ORDLED: miss--mod-ig
  Svensk ordbok
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. Sipho Sepamla

  Sepamla, Sipho, 1932–2007, sydafrikansk författare.
 5. självförakt

  själ`vförakt subst. ~et ORDLED: själv--för-akt-et
  Svensk ordbok
 6. misströstan

  miss`tröstan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: miss--tröst-an
  Svensk ordbok
 7. tankeflykt

  tank`eflykt subst. ~en ORDLED: tanke--flykt-en
  Svensk ordbok
 8. tungsinne

  tung`sinne subst. ~t ORDLED: tung--sinn-et
  Svensk ordbok
 9. modfälld

  mo`dfälld adj. modfällt ORDLED: mod--fäll-da
  Svensk ordbok
 10. modlös

  mo`dlös adj. ~t ORDLED: mod--lös
  Svensk ordbok