1. misstag

  miss`tag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: miss--tag-et
  Svensk ordbok
 2. försök och misstag

  försök och misstag, inlärningsprocess inom psykologin, se trial and error.
 3. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 4. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 5. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 6. misstaga

  misstaga se missta
  Svensk ordbok
 7. misstaga sig

  misstaga sig se missta sig
  Svensk ordbok
 8. Högsta domstolen

  Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.
 9. centralisering

  centralisering, koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt.
 10. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.