1. mitra

  mitra, biskopsmössa, biskopshatt, liturgisk huvudbonad för biskopar och abbotar i västerlandet.
 2. Mitra

  Mitra, fornindisk (vedisk) gud, även omnämnd i texter från Mitanni.
 3. mitraism

  mitraism, antik mysteriekult, se Mithrasmysterierna.
 4. mitralisklaff

  mitralisklaff, hjärtklaff belägen mellan vänster förmak och kammare.
 5. mitralisinsufficiens

  mitralisinsufficiens (av nylat. mitralis, av mitra, och insufficiens), sjuklig förändring av hjärtats mitralisklaff så att den inte håller tätt.
 6. mitra

  mi`tra subst. ~n mitror ORDLED: mitr-an
  Svensk ordbok
 7. mitralisostium

  mitralisostium (av nylat. mitralis, av mitra, och ostium), ostiet (hålet) mellan hjärtats vänstra förmak och kammare.
 8. mitraljös

  mitraljös, äldre benämning på kulspruta.
 9. mitralisstenos

  mitralisstenos, förträngning (stenos) av mitralisklaffen så att blodtransporten från hjärtats vänstra förmak till vänstra hjärtkammaren försvåras.
 10. vedisk religion

  vedisk religion är en mycket gammal indisk religion som fanns för flera tusen år sedan.