1. mjukt vatten

  mjukt vatten, vatten med en totalhårdhet på 0–5 tyska hårdhetsgrader.
 2. plast

  plast är ett material som någon gång under tillverkningen varit mjukt och formbart.

 3. mjukt porslin

  mjukt porslin, porslin som framställs av råmaterial som sintrar till ett tätt keramiskt material vid lägre temperatur än vad som gäller för fältspatporslin.
 4. mjuktecknare

  mjuktecknare, fotografiskt objektiv med vilket man kan erhålla en lätt oskärpa vid fotografering och filmning.
 5. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.

 6. Storbritannien

  Storbritannien är ett land i västra Europa.

 7. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 8. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 9. silver

  silver är en vitglänsande metall.
 10. Sydafrika

  Sydafrika är ett land i södra Afrika.