1. moderland

  mo`derland subst. ~et moderländer ORDLED: moder--land-et
  Svensk ordbok
 2. Amerika

  Amerika, den kontinent – eller ”dubbelkontinent” – som omfattar landmassorna på västra halvklotet mellan Atlanten och Stilla havet.

 3. imperiepreferenser

  imperiepreferenser, ekonomiskt system genom vilket moderland och koloni beviljar varandra förmåner beträffande handel, sjöfart och långivning.
 4. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 5. dart

  dart, pilkastning mot en rund måltavla med poängmarkerade sektorer (1–20), vilka indelas i fält av en yttre ring, dubbelringen, och en inre ring, trippelringen.