1. moralisk

  moralisk (tyska moralisch, av latin moralis ’som rör sederna’, se vidare moral), som avser moral, i de flesta fasta uttryck i betydelsen ’sedlighet’, ’sexualmoral’.
 2. moralisk risk

  moralisk risk, försäkringsterm: den del av den subjektiva risken som betingas av etiska aspekter av försäkringstagarens handlande.
 3. moraliskt sinne

  moraliskt sinne, engelska moral sense, term inom moralfilosofin präglad av Francis Hutcheson.
 4. moralisk

  mora´lisk adj. ~t ORDLED: mor-al-isk
  Svensk ordbok
 5. Moralisk upprustning

  Moralisk upprustning, religiös rörelse, se MRA.
 6. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.

 7. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 8. etos

  etos, sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning; jämför etik.
 9. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 10. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.