1. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 2. mossig

  mossig [mås`-] adj. ~t ORDLED: moss-ig
  Svensk ordbok
 3. mossa

  mossa, vardagligt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor, se mossor.
 4. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 5. linnea

  linnea, Linnaea borealis, art i familjen kaprifolväxter.
 6. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter (Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.
 7. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 8. haploid

  haploid, inom genetiken: med det antal kromosomer som är karakteristiskt för en växt- eller djurart.
 9. klinkbåt

  klinkbåt, småbåt med bordläggning i klink.

 10. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.