1. motionera

  motionera [måtʃone´ra] verb ~de ~t ORDLED: mot-ion-er-ar SUBST.: motionerande, motionering
  Svensk ordbok
 2. tallriksmodellen

  tallriksmodellen, pedagogisk modell för att åskådliggöra en lämplig sammansättning av näringsämnen vid en måltid.

 3. folksjukdomar

  folksjukdomar är sjukdomar som minst en procent av befolkningen har.
 4. socialt nätverk

  socialt nätverk, en individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt.

 5. staffansritt

  staffansritt, staffansskede, ett traditionellt upptåg på annandag jul, Staffans eller Stefanos dag, med förebilder i medeltida kontinentalt julfirande.
 6. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 7. naturskydd

  naturskydd, äldre benämning på skydd av naturen, numera vanligen ersatt av det vidare begreppet naturvård.
 8. Salomon August Andrée

  Andrée, Salomon August, född 18 oktober 1854, död i oktober 1897, ingenjör, fysiker, polarforskare.
 9. åderförkalkning

  åderförkalkning, eller hellre åderförfettning, innebär att fett och andra ämnen lagras på insidan av blodkärlens väggar.
 10. friskvård

  friskvård är allt som människor gör för att förebygga sjukdomar.