1. mottagare

  mottagare, kortform för radiomottagare, se radio; även benämning på den mottagande parten i en dubbelriktad telekommunikation..
 2. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 3. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 4. Tora

  Tora, judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.

 5. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 6. receptor

  receptor, mottagare, term med bred biologisk och medicinsk betydelse som åsyftar dels enskilda celler eller grupper av celler, dels speciella molekyler på cellers yta eller i deras inre, vilkas uppgift är att fånga upp och överföra signaler, antingen utifrån (exteroceptorer) eller från kroppens inre (interoceptorer).
 7. radiovågor

  radiovågor, elektromagnetiska vågor (utbredningshastighet 300 000 km/s) med våglängder på 1 mm–1 000 km, motsvarande frekvenser på 300 GHz–300 Hz.
 8. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 9. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.