1. musicera

  musice´ra verb ~de ~t ORDLED: mus-ic-er-ar SUBST.: musicerande
  Svensk ordbok
 2. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 3. folkmusik

  folkmusik, musik med rötter i det gamla bondesamhället som blandats med städernas populär- och konstmusik.
 4. Dionysos

  Dionysos, Bacchos, latin Dionysus eller Bacchus, grekisk natur- och fruktbarhetsgud, särskilt förbunden med vin, rus och extas samt dramatiskt framträdande, son till Zeus och den jordiska kvinnan Semele.
 5. musikvetenskap

  musikvetenskap, den vetenskapliga disciplin som har musik som forskningsområde.
 6. Jan Vermeer

  Vermeer (Vermeer van Delft), Jan, 1632–75, nederländsk målare, verksam i Delft.
 7. Judith Leyster

  Leyster, Judith, 1609–60, nederländsk konstnär, elev till Frans Hals.
 8. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 9. Orphei Drängar

  Orphei Drängar, OD, egentligen Sångsällskapet Orphei Drängar, akademisk manskör i Uppsala.
 10. harmoni

  harmoni, regelbundenhet och balans i förhållandet mellan delarna i bildkonstverk, arkitektur, konsthantverk och design, även mellan färgerna (färgharmoni) samt beträffande helheten.