1. Bra Böcker AB

  Bra Böcker AB, Malmö, bokförlag grundat 1965 i en källarlokal i Helsingborg av Rolf Janson.

 2. brahman

  brahman är världssjälen och världsalltet inom indisk religion och filosofi.
 3. Brasilien

  Brasilien är ett land i Sydamerika.

 4. bra

  2bra adv., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 5. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 6. brackvatten

  brackvatten, bräckt vatten, havsvatten med en salinitet, salthalt (jämför hav, Havens kemi: Bestämning av salthalten), som ligger mellan oceanens ca 35 ‰ och sötvattens ca 0,3 ‰; i praktiken sätter man ofta intervallet till 0,5–30 ‰.
 7. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 8. orangutanger

  orangutanger, Pongo, släkte människoapor med tre arter: borneoorangutang (Pongo pygmaeus [-mɛ:-]),  sumatraorangutang (Pongo abelii) och tapanuliorangutang (Pongo tapanuliensis).

 9. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 10. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.