1. narkomani

  narkomani är detsamma som narkotikaberoende.
 2. Narkomanvårdskommittén

  Narkomanvårdskommittén, statlig kommitté tillsatt i januari 1966; ordförande var Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel (1900–96).

 3. narkoman

  narkoma´n subst. ~en ~er ORDLED: narko-man-en
  Svensk ordbok
 4. narkomanvård

  narkomanvård, se narkotikamissbruk (Behandlingsmetoder) och missbruksvård.

 5. Svenska Narkomanvårdsförbundet

  Svenska Narkomanvårdsförbundet, organisation för enheter inom den offentliga, öppna narkomanvården, bildad 1991, avvecklad 2010.

 6. narkomani

  narkomani´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: narko-man-in
  Svensk ordbok
 7. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 8. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 9. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 10. Anonyma Narkomaner

  Anonyma Narkomaner är en gemenskap av personer som vill sluta använda narkotika, se NA.