1. narrativ

  narrativ, berättande, framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.
 2. narratologi

  narratologi, nyare term för ett vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen).
 3. narratio

  narratio, inom diplomatiken benämning på det avsnitt i ett medeltida brev som innehåller en särskild motivering till brevets utfärdande och det beslut, den befallning eller viljeyttring av annan art som kommer till uttryck i närmast följande textparti ( dispositio).
 4. narra

  narr`a verb ~de ~t ORDLED: narr-ar SUBST.: narrande
  Svensk ordbok
 5. narr

  narr, en vanligtvis egendomligt klädd person, som i tal och åtbörder uppträder löjeväckande i syfte att roa åskådarna.
 6. narras

  narr`as verb narrades narrats ORDLED: narr-as SUBST.: narrande
  Svensk ordbok
 7. Narren

  Narren, fri teatergrupp, verksam 1965–81 i Stockholm med Hans Hellberg som centralgestalt.
 8. narraktig

  narr`aktig adj. ~t ORDLED: narr-akt-ig
  Svensk ordbok
 9. narrativ

  narrativ [nar´- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: narr-at-iv
  Svensk ordbok
 10. illusion

  illusion, inom perceptionspsykologin sinnesvilla, fall av bristande överensstämmelse mellan varseblivning och verklighet.