1. depression

  depression, djupgående lågkonjunktur, period när det råder kraftig avmattning av den ekonomiska aktiviteten i samhället, t.ex. med minskad efterfrågan av varor och tjänster.
 2. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 3. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 4. klaverinstrument

  klaverinstrument, stränginstrument där man genom att trycka på tangenter sätter strängarna i svängning via en hävstångsmekanism.
 5. heloter

  heloter, livegna lantarbetare i det antika Sparta.
 6. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 7. depression

  depression, landområde som befinner sig under havsytans nivå.
 8. deformering

  deformering av den mänskliga kroppen förekommer i kulturer världen över, och etnografiska källor vittnar om otaliga sätt att omforma, stympa eller ärra olika kroppsdelar: att ändra huvudets form eller halsens längd, att snöra ihop midjan eller fötterna, att företa olika ingrepp på könsorganen, att åstadkomma ärr i ansiktet eller annorstädes på kroppen, att skära av en fingerled, att slå ut eller fila till tänder samt att sätta in pluggar med mera i läpparna eller öronen.

 9. oppression

  oppression, medicinsk term för tryckande känsla i bröstet eller känsla av att bröstkorgen är för trång.
 10. nedtryckt

  ne`dtryckt adj., neutr. ~ el. ne`rtryckt neutr. ~ ORDLED: ned--tryck-ta, ner--tryck-ta
  Svensk ordbok