1. negligera

  negligera är att strunta i någon eller något.
 2. negligera

  negligera [-ʃe´ra] verb ~de ~t ORDLED: neg-lig-er-ar SUBST.: negligerande, negligering
  Svensk ordbok
 3. etnocentrism

  etnocentrism, benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet.
 4. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 5. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 6. kulturrasism

  kulturrasism, begrepp använt inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer.
 7. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.

 8. samvete

  samvete, förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt.
 9. Darfur

  Darfur, arabiska Dār Fūr, område i västra Sudan.
 10. statistisk processtyrning

  statistisk processtyrning, statistisk metodik som syftar till att avgöra om en uppmätt förändring i en tillverkningsprocess är tillfällig och kan negligeras eller permanent och måste åtgärdas.