1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 3. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 4. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 5. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 6. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 7. ni-tilltal

  ni-tilltal, att säga ni till en person, att nia.
 8. nitriler

  nitriler, äldre benämning cyanider, organisk-kemisk ämnesklass.

 9. nitrosaminer

  nitrosaminer, N-nitrosaminer, substanser med strukturformeln R 2N–NO, där R kan variera från metylgrupper till större, cykliska strukturer.
 10. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.