1. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 2. norm

  norm, handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat.
 3. norm

  norm, inom tekniken en bestämmelse eller en föreskrift som innebär en gränsdragning avseende krav på materiell eller personlig säkerhet, varukvalitet och liknande. Benämningen norm för resultat av standardisering har numera vanligen ersatts av standard.
 4. normkritik

  normkritik, metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering. 

 5. normalpotential

  normalpotential, normalelektrodpotential, standard(elektrod)potential, beteckning E 0, elektrodpotential för redoxsystem där deltagarna har aktiviteterna 1.
 6. normalflora

  normalflora, sammanfattande term för normalt hos människa eller djur påträffade mikrober, i första hand bakterier och mikroskopiska svampar.

 7. normativ etik

  normativ etik, inom filosofin beteckning dels på ett visst enskilt etiskt system som framställs med anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande, dels på den verksamhet som består i framläggandet eller studiet av sådana system.
 8. Normandie

  Normandie, traditionell provins och region i norra Frankrike; 29 910 km2, 3,3 miljoner invånare (2019).

 9. normativ

  normativ, som fungerar som norm.
 10. normalkraft

  normalkraft, komposanten till den kontaktkraft som verkar vinkelrätt mot underlaget.