1. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 2. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok
 3. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 4. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 5. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet.

 6. Babij Jar

  Babij Jar, ravin i utkanten av Kiev, Ukraina, platsen för ett massmord på judar.
 7. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 8. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 9. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 10. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.