1. nutida

  nu`tida adj., ingen böjning ORDLED: nu--tida
  Svensk ordbok
 2. Nutida Musik

  Nutida Musik, tidskrift för samtida musik, grundad 1957 av Sveriges Radio som programblad för en direktsänd konsertserie med samma namn.
 3. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 4. Nutida Svenskt Silver

  Nutida Svenskt Silver, egentligen Föreningen för Nutida Svenskt Silver , Stockholm, förening med syfte att stödja och stimulera svenskt konstnärligt silver- och guldsmide, grundad 1963.
 5. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 6. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.

 7. stromatolit

  stromatolit, dom- till pelarformig sedimentstruktur som byggts upp av mikroorganismer, företrädesvis cyanobakterier, vanligen på grunda havsbottnar.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 9. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 10. postkolonialism

  postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning.