1. nyttjanderätt

  nyttjanderätt, inom fastighetsrätten rätt för annan än ägaren att nyttja en fastighet.
 2. nyttja

  nytt`ja verb ~de ~t ORDLED: nyttj-ar SUBST.: nyttjande
  Svensk ordbok
 3. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 5. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.

 6. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 7. rättsdogmatik

  rättsdogmatik, den del av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning av rättsregler under nyttjande av bl.a. skrivna lagregler, domstolsavgöranden och juridiska arbeten.
 8. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 9. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 10. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).