1. ofredande

  ofredande, fridsbrott som innebär att man handgripligen antastar eller med hjälp av skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan person.
 2. sexuellt ofredande

  sexuellt ofredande, sexualbrott som består i att någon sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd som inte innebär sexuellt tvång eller våldtäkt.

 3. ofreda

  o`freda verb ~de ~t ORDLED: o--fred-ar SUBST.: ofredande
  Svensk ordbok
 4. mobbning

  mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång.
 5. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att förövaren tillfogar offret kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.

 6. pedofili

  pedofili, en vuxen människas sexuella dragning till barn.

 7. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 8. stora ofreden

  stora ofreden, i finländsk historieskrivning benämning på tiden 1713–21, då Finland under stora nordiska kriget var ockuperat av Ryssland i motsats till lilla ofreden under rysk–svenska kriget 1741–43.
 9. me too-rörelsen

  me too-rörelsen är en kvinnorörelse mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 10. fridslagstiftning

  fridslagstiftning, lagar till skydd för frid och rättstrygghet i samhället.