1. ohejdad

  o`hejdad adj. ohejdat ORDLED: o--hejd-ad
  Svensk ordbok
 2. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 3. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 4. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).
 5. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 6. lös

  2lös adv.
  Svensk ordbok
 7. födsel

  fö´dsel subst. ~n födslar ORDLED: föd-seln
  Svensk ordbok
 8. slåttermaskin

  slått`ermaskin subst. ~en ~er ORDLED: slåtter--mask-in-en
  Svensk ordbok
 9. tillväxa

  till`växa verb tillväxte, tillväxt ORDLED: till--väx-er SUBST.: tillväxande; tillväxt
  Svensk ordbok
 10. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok