1. Hesiodos

  Hesiodos, grekisk skald som verkade omkring 700 f.Kr., i antiken ansedd som lärodiktens ”uppfinnare”.
 2. ojust

  ojust el. ojuste [o`ʃyst] adj., neutr. ~, best. f. och plur. ojusta [o`ʃysta] ORDLED: o--just(e)
  Svensk ordbok
 3. Johannes Høsflot Klæbo

  Høsflot Klæbo, Johannes, född 1996, norsk längdskidåkare.

 4. fotboll

  fotboll är ett bollspel för lag.

 5. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 6. tackling

  tack`ling subst. ~en ~ar ORDLED: tackl-ing-en
  Svensk ordbok
 7. ruffig

  ruff`ig adj. ~t ORDLED: ruff-ig
  Svensk ordbok
 8. -het

  -het substantivisk slutled ~en ~er ORDLED: -het-en
  Svensk ordbok
 9. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok