1. oklarhetsregeln

  oklarhetsregeln, en regel som används vid avtalstolkning och som innebär att avtalet vid tvekan om dess rätta innebörd tolkas till nackdel för den som författat avtalstexten och därvid givit upphov till oklarheten.
 2. oklar

  o`klar adj. ~t ORDLED: o--klar
  Svensk ordbok
 3. postmodernism

  postmodernism, riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad estetiska verksamheter.
 4. oklarhet

  oklarhet, i betydelsen psykisk oklarhet detsamma som förvirring.
 5. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 6. lobbying

  lobbying, lobbning, lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning.
 7. enhetsstat

  enhetsstat, stat med konstitutionell konstruktion där den lagstiftande makten (eventuellt också den exekutiva) är helt koncentrerad till central nivå, dvs. det nationella parlamentet stiftar lagarna; termen används ofta i kontrast till federal stat.
 8. oklarhet

  o`klarhet subst. ~en ~er ORDLED: o--klar-het-en
  Svensk ordbok
 9. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 10. spindeldjur

  spindeldjur, Arachnida, tidigare ibland Arachnoidea, klass palpkäkar med över 85 000 nutida kända arter; det verkliga artantalet kan vara flera gånger större.