1. olaga hot

  olaga hot, fridsbrott som begås av den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

 2. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 3. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 4. olaga integritetsintrång

  olaga integritetsintrång, fridsbrott som begås av den person som med uppsåt gör intrång i någons privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter ägnade att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

 5. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 6. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 7. olaga förföljelse

  olaga förföljelse, stalking, stalkning, förföljelsesyndrom, brott mot frihet och frid som förstärker det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse.

 8. ockupation

  ockupation, inom folkrätten ett begrepp inom ramen för krigets lagar.
 9. olaga frihetsberövande

  olaga frihetsberövande, brott mot frihet och frid som begås av den som uppsåtligen berövar en person friheten genom att till exempel föra bort eller spärra in honom eller henne.

 10. olaga intrång

  olaga intrång, fridsbrott som begås av den som med uppsåt obehörigen tränger in eller stannar kvar i kontor, fabrik eller annan byggnad (inklusive gårdsplan).