1. olja

  olja, benämning på tre i kemiskt hänseende olika grupper av (flytande) ämnen: feta oljor, eteriska oljor och mineralolja.

 2. olja

  2olja [ål`-] verb ~de ~t ORDLED: olj-ar SUBST.: oljande, oljning
  Svensk ordbok
 3. olja

  1olja [ål`-] subst. ~n oljor ORDLED: olj-an
  Svensk ordbok
 4. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 337,3 miljoner invånare (2022).

 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 8. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 9. Ryssland

  Ryssland, Ryska federationen, stat i norra Europa och Asien.

 10. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.