1. olycka

  olycka, olycksfall , olyckshändelse, händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö.
 2. olycka

  o`lycka subst. ~n olyckor ORDLED: o--lyck-an
  Svensk ordbok
 3. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 4. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 5. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 6. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 7. William Shakespeare

  William Shakespeare var en engelsk författare som föddes 1564 och dog 1616.
 8. Gustaf Dalén

  Dalén, Gustaf, född 30 november 1869, död 9 december 1937, uppfinnare och industriman.
 9. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 10. dynamit

  dynamit, sprängämnen som innehåller nitroglycerin och/eller dinitroglykol som aktiv substans.