1. omfatta

  omfatta [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--fatt-ar SUBST.: omfattande, omfattning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 4. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 6. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 7. giraff

  giraff, Giraffa camelopardalis, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 8. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 9. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 10. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.