1. omfattande

  omfattande [åm`-] adj., ingen böjning ORDLED: om--fatt-ande
  Svensk ordbok
 2. giraff

  giraff, Giraffa camelopardalis, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 3. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 4. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, väpnad konflikt 1957–75 som hade sin bakgrund i det så kallade Indokinakriget 1946–54, vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 7. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 8. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.