1. omge

  omge äv. omgiva [åm`-] verb omgav, omgett el. omgivit, omgiven omgivna, pres. omger äv. omgiver ORDLED: om--giv-it SUBST.: omgivande
  Svensk ordbok
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. cellmembran

  cellmembran, cytoplasmamembran, plasmamembran, plasmalemma, dubbelmembran som omger cellen och avgränsar cytoplasman från omvärlden.
 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 6. Venus

  Venus är en av de inre planeterna i vårt solsystem.
 7. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 8. blygdläppar

  blygdläppar är en del av flickors och kvinnors yttre könsorgan.
 9. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 10. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.