1. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 2. regionalpolitik

  regionalpolitik, politik som syftar till att trygga likvärdiga förutsättningar för samhällsutvecklingen i olika delar av ett land.
 3. Statens personalnämnd

  Statens personalnämnd, SPN , central förvaltningsmyndighet 1971–79 för statens personaladministrativa verksamhet och vissa pensionsfrågor.
 4. Kasper Holten

  Holten, Kasper, född 1973, dansk operaregissör.

 5. Kakuei Tanaka

  Tanaka, Kakuei, 1918–93, japansk politiker (liberaldemokrat), premiärminister 1972–74.
 6. Sardar Sarovar-dammen

  Sardar Sarovar-dammen, damm och vattenkraftverk i Narmadafloden vid Navagam, Gujarat, Indien, invigd 2017.

 7. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 8. Halmstad

  Halmstad, kommun och tätort i Halland (Hallands län). Tätorten är centralort i kommunen med samma namn.